REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014


Lazur24.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie lazur24.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAZUR” S.C .  mieszczącej się w Gryficach, przy ul. Niekładzkiej 10.

1.  Lazur24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie lazur24.pl.

2.  Wszystkie produkty dostępne w lazur24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych lazur24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Możliwe na dwie formy płatności za towar:

A) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
B) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w  placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.W. ”Lazur” , zamówienie jest przekazywane do magazynu firmy w celu przygotowania wysyłki.

4.  W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach lazur24.pl, firma Lazur  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

5.  Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w firmie Lazur.  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu przy każdym towarze  wskazanym w lazur24.pl Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, towar możesz zwrócić bez żadnych konsekwencji. Wystarczy, że w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru odeślesz go do nas wraz z fakturą lub paragonem oraz numerem konta na które mamy zrealizować zwrot pieniędzy. Jesteś bezpieczny niczym nie ryzykujesz nie musisz podawać powodu, jeżeli towar z jakiegoś powodu ci nie odpowiada - odeślij go nam a my zwrócimy Ci pieniądze. Dopuszczamy również możliwość zamiany towaru na inny.

6.  Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Sprzedający, z uwagi na okresy świąteczne lub wakacyjne może wydłużyć termin realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez firmę Lazur.

7.  W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu Lazur informuje drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

8.  Szczegółowe warunki udzielanej gwarancji są określone w druku gwarancji jeżeli produkt taką gwarancje posiada . Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis lazur”, gwarantem jest firma Lazur .  Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

9.  Firma Lazur  odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomił Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

10. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w lazur24.pl, a niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli firma lazur  nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Lazur  ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do firmy Lazur . Jeżeli w ciągu 14 dni Lazur  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Lazur . Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

13. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt . Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki firma Lazur . ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do firmy Lazur . Niezwłocznie po jej otrzymaniu, sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu lazur24.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu lazur24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

16. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego lazur24.pl w związku z zakupami jest firmie lazur . Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

17. Klient dokonujący zakupu w lazur24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w lazur24.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Lazur.

18. Zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu www.lazur24.pl są wykonane przez firmę lazur i są jej własnością, przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru . Posiadamy do nich pełne prawa autorskie i nie zgadzamy się na ich kopiowanie, używanie i powielanie bez naszej pisemnej zgody. Wygląd zdjęć  na monitorze w dużej mierze zależy od jego jakości oraz ustawień własnych monitora.

19. Korzystanie ze sklepu lazur24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem  (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia   23  kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

Lazur24.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie lazur24.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LAZUR” S.C .  mieszczącej się w Gryficach, przy ul. Niekładzkiej 10, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mailowym: biuro@lazur24.pl

1.  Lazur24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie lazur24.pl

2.  Wszystkie produkty dostępne w lazur24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.  Klienci mają możliwość korzystania z lazur24.pl dokonując rejestracji. Świadczenie usług w ramach lazur24.pl ma charakter bezterminowy. Z chwilą potwierdzenia rejestracji w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a P.W. LAZUR ,której przedmiotem są usługi świadczone przez P.W. LAZUR ,na warunkach określonych w regulaminie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z lazur24.pl w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w którym P.W. LAZUR jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta. Skutek rozwiązania umowy w takim przypadku nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych lazur24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Możliwe na trzy formy płatności za towar: A) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu B) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. C) Poprzez System Płatności PAYU - natychmiastowy przelew elektroniczny. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.W. ”Lazur” , zamówienie jest przekazywane do magazynu firmy w celu przygotowania wysyłki.

5.  W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach lazur24.pl, firma Lazur  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6.  Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów  (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w firmie Lazur.  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu przy każdym towarze  wskazanym w lazur24.pl

7.  Miejscem świadczenia związanego z zakupem produktu jest adres dostawy podany przez Klienta. Nie dotyczy to produktów odbieranym osobiście w Punkcie Odbioru Osobistego wskazane przez dostawce usług.

8.  Jeśli klient nie jest zadowolony z zakupu, towar może zwrócić bez żadnych konsekwencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Jesteś bezpieczny niczym nie ryzykujesz nie musisz podawać powodu, jeżeli towar z jakiegoś powodu ci nie odpowiada - odeślij go nam a my zwrócimy Ci pieniądze. Dopuszczamy również możliwość zamiany towaru na inny.

9.  Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Sprzedający, z uwagi na okresy świąteczne lub wakacyjne może wydłużyć termin realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez firmę Lazur.

10. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu Lazur  informuje drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, szczegółowe warunki udzielanej gwarancji są określone w druku gwarancji. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis lazur”, gwarantem jest firma Lazur. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

12. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w lazur24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą e-mailową na adres biuro@lazur24.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego sprzętu. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu P.W.LAZUR na swój koszt.

13. P.W. LAZUR rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.W.LAZUR nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnienia. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres lazur.reklamacje@interia.pl lub w formie pisemnej na adres P.W.LAZUR ul. Niekładzka 10 72-300 Gryfice

14. P.W. LAZUR odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w lazur24.pl, a niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli firma lazur  nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

16. Lazur  ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do firmy Lazur . Jeżeli w ciągu 14 dni Lazur  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

17. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Lazur . Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zmianami) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.

19. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu lazur24.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu lazur24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego lazur24.pl w związku z zakupami jest firmie lazur . Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

22. Klient dokonujący zakupu w lazur24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w lazur24.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez firmę Lazur.

23. Zdjęcia znajdujące się na stronie sklepu www.lazur24.pl są wykonane przez firmę lazur  i są jej własnością, przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru . Posiadamy do nich pełne prawa autorskie i nie zgadzamy się na ich kopiowanie, używanie i powielanie bez naszej pisemnej zgody. Wygląd zdjęć  na monitorze w dużej mierze zależy od jego jakości oraz ustawień własnych monitora.

24. Korzystanie ze sklepu lazur24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem  (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

25. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Zwrot towaru

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy Tobie otrzymaną od Ciebie płatność. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz w zakładce Moje Konto.

Przesyłki nadaj na adres:
P.W.LAZUR
ul. Niekładzka 10
72-300 Gryfice

Uwaga (prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów):

- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb
- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- w umowie w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte.

Polityka Ochrony Prywatności

P.W.LAZUR przykłada szczególna wagę do ochrony prywatności Klientów. W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest koniecznie w celach zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawierania, realizacji i rozliczania umów sprzedaży „obsługi transakcji sprzedaży towaru” P.W. LAZUR stosuje pliki „Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „Cookiem” służą dostosowaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb oraz preferencji Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej zapis plików „Cookies” nie uniemożliwia korzystanie z lazur24.pl ale może spowodować pewne utrudnienia. Pewna informacja dotycząca plików Cookies dostępna w zakładce Informacje – Polityka Cookies.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zmianami).

Oferujemy formy płatności


PayU bank logos